Systém Krav Maga bol vyvinutý pre rýchlu a účínnú sebaobranu a obranu svojich blízkych. Krav Maga Global je jediná organizácia prezentujúca originálne prvky Krav Maga ......

Krav Maga je pomerne mladý systém sebaobrany vyvinutý jej zakladateľom Imrichom Lichtenfeldom, ktorý žil v Bratislave .....

Tréningy Krav Maga sú zamerané na čo najreálnejšie a čo najefektívnejšie riešenie situácií a sú určené ako pre ženy aj mužov od 18 rokov .....

Pravidelne organizujeme semináre a kurzy zamerané na problematiku venovanú sebaobrane a ochrane druhých osôb. Zabezpečujeme strelecké kurzy a kurzy pre manipuláciu so zbraňami. Kurzy sú vedené odborne vyškolenými inštruktormi .....

Inštruktor level G4. Pravidelné absolvovanie inštruktorských kurzov pod záštitou tých najlepších z KMG Izrael. Akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu pre udeľovanie povolení inštruktorom Krav Maga na Slovensku ....